Du họcHỏi đáp | Tâm Sự

Bang Victoria: Thay đổi quan trọng với người lái xe sử dụng bằng liên bang và quốc tế từ ngày 01/03/2015.

Tổ chức VicRoads khuyến cáo những người được cấp giấy phép học lái xe, những người có giấy phép lái xe liên bang hoặc quốc tế cần chú ý đến các thay đổi quan trọng trong luật cấp bằng lái ở bang Victoria từ ngày 01/03/2015.

Ông James Holgate – Giám đốc Quản lý chính sách sử dụng phương tiện giao thông đường bộ (Director of Vehicle and Road Use Policy) của tổ chức VicRoads cho biết, từ ngày 01/03/2015, người lái xe đã được cấp bằng lái xe tại bang Victoria sẽ không được phép lưu thông trên đường bằng giấy phép lái xe liên bang hoặc quốc tế của họ nữa.

Cũng theo ông Holgate, người tham gia giao thông được xem là phạm pháp nếu trình giấy phép lái xe không thuộc tiểu bang Victoria cho lực lượng hành pháp trong khi đã có giấy phép lái xe thuộc tiểu bang Victoria.

Victoria_resized

Các thay đổi trên nhằm mục đích ngăn chặn những người lái xe có hành vi trốn tránh trách nhiệm khi bị xử phạt bằng cách tạo ra những giấy phép khác hoặc sử dụng bằng lái xe liên bang, bằng lái quốc tế như lý do để thoát khỏi bị xử phạt khi gặp phải lực lượng hành pháp. Chính sách này cũng phù hợp với chính sách “một người một giấy phép” tại Úc.

Trong trường hợp người không có bằng/giấy phép lái xe ở bang Victoria, họ sẽ được cấp phép lưu thông tại bang này với điều kiện:

1.    Không cư trú tại Victoria trong vòng 3 tháng, có bằng lái liên bang hoặc quốc tế.

2.    Có Visa không thường trực và bằng lái xe quốc tế.

3.    Có visa thường trú nhưng đã không cư trú tại Úc trong hơn 6 tháng, có giấy phép lái xe quốc tế.

Việc xử phạt khi không có bằng lái xe khi tham gia giao thông tại bang Victoria sẽ bắt đầu từ ngày 01/03/2015 với mức phí phạt lên đến $295.00 đô Úc.

(Lược dịch từ www.vicroads.vic.gov.au)