Di trúDu học

SIẾT CHẶT ĐIỀU KIỆN NGƯỜI BẢO LÃNH TRONG VISA DIỆN THÂN NHÂN

Theo Luật mới vừa trình lên Quốc hội vào thứ Tư vừa qua, người bảo trợ sẽ được kiểm tra cẩn thận về nhân phẩm trước khi visa được cấp. Những hành vi đối đãi không đúng cách với người thân gia đình mới đến, sẽ bị phạt.
Bộ trưởng di trú, ông Peter Dutton, cho biết, nếu không tập trung vào nhân phẩm của người bảo trợ, thì sẽ xảy ra tình trạng những người có tiền sử bạo lực gia đình lại được quyền bảo trợ cho người khác. Và trong khi những người đứng ra bảo lãnh đã hứa sẽ hỗ trợ những người mà họ đã bảo lãnh qua Úc trong vòng hai năm, trường hợp họ không giữ lời hứa, họ đã không phải chịu bất kỳ hệ quả nào.

visaimage_600x400

Ông Dutton cũng cho biết biện pháp này sẽ giúp khắc phục những thiếu sót khi yêu cầu người bảo trợ phải được đánh giá và chịu hình phạt nếu họ không thực hiện nghĩa vụ của mình.

(Theo www.sbs.com.au)